PRISER 2018

Priser og tilskud!


Pasnings pris  for 2021

 

Privat pasning er et anderledes tilbud end kommunal pasning, hvor I selv skal dække minimum 25% af de faktiske dokumenterede udgifter.

Tilskuddet dækker til mindst 37 timers pasning  - og  pasnings tiderne vil aftales individuelt mellem forældre og dagplejer, ud fra forældrenes forskellige behov for pasning - Dog inden for dagplejens åbningstid.

 

Der indbetales  8400-kr. til min lønkonto, som betales månedsvis forud. Horsens kommune yder et skattefrit tilskud på 75% -. pr. måned. Juli måned er IKKE betalingsfri.

Pengene skal være til rådighed på min konto den sidste hverdag på måneden!

 

 

Der ydes søskenderabat, såfremt der er optaget andre børn i kommunalt  pasnings tilbud  - men der kan ikke ydes friplads under frit valgs-ordningen.

 

 

Alle måltider er inkluderet i prisen, dog ikke hvis barnet er så lille at det stadig får grød og flaske eller ”allergi” kost - da medbringes dette. Der serveres vand og mælk til alle måltider.

 

 

Som privat skal jeg selv visitere børn og føre venteliste. Jeg ligger inde med  indmeldelseblanket  og er behjælpelig med udfyldelse af denne .

 

 

Ferie og lukkedage
Børn har samme behov for at holde fri og have ferie fra dagplejen, som voksne har fra deres arbejdsplads.
Dagplejen og dagplejerens hverdag er derfor tilrettelagt ud fra, at børnene holder fridage og ferie i samme omfang som forældrene.